pc加拿大

校园生活
当前位置: pc加拿大 > 校园生活 校園活动

  pc加拿大网站生活

   

  8:00 讲课                                                                   8:30 正规课参与时 

   

  10:00 课下交谈                                                           11:00 加盟活動

   

  11:30  慢步高校                                                           12:00 中午饭时 

   

  14:00 书本馆自习                                                           15:00 义工项目

   

  16:00 社团组织项目                                                           17:00 电脑运行健身减肥 

   

  18:00 相聚餐馆                                                             21:00 宿舍夜读


pc加拿大 pc加拿大 pc加拿大 pc加拿大 pc加拿大 pc加拿大 pc加拿大 pc加拿大 pc加拿大 pc加拿大